Kresťansko-demokratická reflexia návštevy pápeža na Slovensku (4) Jednota otvoreného srdca

František vo svojom prvom vystúpení pred členmi Ekumenickej rady cirkví pokračoval ďalšou otázkou, ktorá je o spytovaní svedomia všetkých nás, kresťanov: “A ďalej, uspokojac sa s chlebom a istotami, nestratili sme azda elán v hľadaní jednoty, za ktorú prosil Ježiš? Jednoty, ktorá vyžaduje zrelú slobodu silných rozhodnutí, veľa odriekania a…

Celý článok

Slovenská kresťanská demokracia po návšteve pápeža (3) Horlivosť a prorocké svedectvo

Vo svojom prvom verejnom vystúpení na Slovensku sa Svätý Otec ďalej pýta nielen nás, ale svoju rečnícku otázku kladie v európskom kontexte: “Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?” Či sme sa neuspokojili s tým, že sa usilujeme…

Celý článok

Slovenská kresťanská demokracia po návšteve pápeža (2) Sloboda

Hneď v úvode svojho prvého verejného príhovoru pred členmi Ekumenickej rady cirkví Svätý Otec otvoril veľkú tému slobody. Ešte sa k nej viackrát, pri iných príležitostiach a z iného uhla vráti, ale tu, na začiatku svojej návštevy nám prišiel pripomenúť, ako je táto hodnota, pre ktorú naši statoční otcovia prinášali…

Celý článok

Slovenská kresťanská demokracia po návšteve pápeža (1) Prvé stretnutie: aby sme mohli hlásať kresťanské posolstvo svetu, upracme si vzťahy medzi sebou!

To, že prvé oficiálne Františkovo stretnutie nebolo s hierarchiou katolíckej cirkvi, ale s bratmi z iných kresťanských komunít, bolo významným gestom. Nielen pre oficiálnych predstaviteľov týchto cirkví, ale i pre nás, ktorí sa pokúšame prinášať to, čomu veríme, svetu, v ktorom žijeme. Pre kresťanských demokratov. Svätý Otec vo svojom príhovore…

Celý článok

Slovenská kresťanská demokracia po návšteve pápeža Františka. (Úvod)

Svätý Otec sa pri návšteve našej vlasti neprišiel rozprávať len s cirkevnými hodnostármi a veriacimi našej cirkvi. V knižnom rozhovore s Dominique Woltonom pred časom povedal, že “človek sa nikdy nesmie obracať k prívlastkom. Pravá komunikácia sa obracia k substantívam. Teda k osobe. Človek môže byť agnostik, ateista, katolík, žid…,…

Celý článok

Inšpirujme sa tým, čím je František príťažlivý pre ľudí, čo žijú v tomto svete!

Tajomstvo toho, prečo sekulárny svet má v podstate pápeža Františka rád, váži si ho a so záujmom sleduje, čo hovorí, nie je v tom, že by sa Svätý Otec tomuto svetu svojimi témami a postojmi nejako natískal. To sa len usilujú naznačovať niektorí jeho ideoví protivníci v našej cirkvi. Márne…

Celý článok

Záverečná výzva pápeža Františka všetkým nám tu na Slovensku

Pápež František odletel venovať sa zbytku sveta, ale zanechal nám toho na premýšľanie veľa. Budem sa k tomu postupne ešte vracať. V Šaštíne nás však priamo vyzval, keď povedal, akých prorokov potrebuje dnešné Slovensko. Potrebuje ľudí, ktorí i napriek odporu budú svetu znamením, hoci k nemu nebudú nepriateľskí. Potrebuje ľudí,…

Celý článok

Františkove posolstvá – deň prvý: Bratislava

O posolstvách pápeža Františka Slovensku a zo Slovenska Európe, svetu a Cirkvi, budeme ešte dlho premýšľať, analyzovať ich, a chcem veriť, že nás urobia lepšími.   Z tých včerajších jeho slov a gest som ako syn starobylého národa, a zároveň občan celkom mladého európskeho štátu, osobitne vnímal tie, ktoré boli…

Celý článok

Námestník Kristov je tu

Svätý Otec František kráča po slovenskej zemi a hovorí nám veľké veci. Počúvajme, čo nám vraví a premýšľajme o tom! Ako pred chvíľkou povedal v Dóme svätého Martina: v slobode, tvorivo a v dialógu so všetkými. Teším sa z toho a o našu budúcnosť nemám obavy. Veď predsa nám pripomenul…

Celý článok