K prejavu Viktora Orbana z príležitosti stého výročia Trianonu

Keď predvčerom vo svojom slávnostnom príhovore v Sátoraljaújhely vládca našich južných susedov vyjadril svoju nádej, že ešte tá jeho, štvrtá generácia od Trianonu naplní svoje poslanie a dovedie Maďarsko k bránam víťazstva, tak tým v podstate eufemisticky hovoril aj o zániku slovenskej štátnosti. Pred týmto jeho stabilným a dlhodobým zámerom by mali konečne prestať zavierať oči všetci tí naši “vlastenci” čo rozbili Československo a i tí dnešní, čo obdivujú Orbanovu aniteurópsku a antiliberálnu politiku. A súčasná slovenská vláda by mala predovšetkým pozorne sledovať v akom stave sú naše, aj ich ozbrojené sily. Lebo v konečnom dôsledku v skutočnej politike od nepamäti práve od ich kondície závisí, čo si kto dovolí.