Kolúzna väzba v kombinácii s inštitútom kajúcnika je pokušením pre každú moc

Dosť ma znepokojuje, koľko aj vcelku rozvážnych ľudí v súčasnej diskusii o kolúznej väzbe vidí hlavne stranícky spor medzi predsedom bizarnej rodinnej strany a ministerkou spravodlivosti. Pritom ide o ďaleko vážnejší a hlbší problém. Nie odborný, ale ľudský. Väzba je brutálnym zásahom do integrity človeka. Zdôrazňujem, že ide o zásah do života človeka, ktorý ešte nebol odsúdený. A v kombinácii s možnosťou úľav v prípade, že povie, čo sa od neho bude žiadať, a to hlavne v prípade udavačstva, teda v kombinácii s inštitútom kajúcnika, je takáto väzba pre každú moc pokušením, aby tento nátlakový mechanizmus zneužila. Keby som bol sudcom, tak udaniam ľudí vo väzbe nebudem veriť. A neverím im ani ako občan. Inštitút vyšetrovacej väzby je samozrejme potrebný. Osobitne, keď hrozí, že podozrivý človek bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Alebo, že ujde. A samozrejme, aj ak je nebezpečenstvo, že bude zastrašovať, alebo podplácať iných možných svedkov (=kolúzna väzba). Ale poctivá diskusia o podobe tohto vážneho inštitútu je na mieste. Nezabudnime, že vykonštruované procesy v päťdesiatych rokoch minulého storočia sa konštruovali práve počas výkonu väzby. Ibaže vtedajšia moc napokon zväčša popravila aj kajúcnikov.