Krížová cesta IV.časť: Nastal mier

“Končí zhon, nastal mier a domov každý šiel. I Boh Syn.” Záverečná časť Krížovej cesty. Dve posledné zastavenia, v ktorých je Syn človeka už mŕtvy. Dráma sa skončila. Zdanlivo. Dve tisícročia veríme, že iba začala. A že sa netýkala iba jedného muža.

https://www.youtube.com/watch?v=fLMXcAejr5s