Výkonná moc sa v demokracii nemôže stať arbitrom spravodlivosti

Je veľmi nebezpečné, ak sa hlavnou témou politického zápasu stane agenda, o ktorej by mali rozhodovať nezávislé súdy. Ak si výkonná moc ctí spravodlivosť, dokázať to môže predovšetkým tak, že ona sama bude konať spravodlivo. Ale v demokratickom štáte sa ona nemôže stať arbitrom spravodlivosti. Pretože skôr alebo neskôr bude za najspravodlivejšie považovať ochranu samej seba. Práve preto sa autoritatívne režimy vždy usilujú oslabiť nezávislosť justície. Najskôr politickým tlakom, a ak na to získajú dostatočnú silu, tak aj zmenou pravidiel. Potom si už môžu robiť čo chcú. Lebo dobre vedia, čo kedysi povedal symbol francúzskeho absolutizmu kardinál Richelieu: “Dajte mi šesť riadkov napísaných rukou toho najpoctivejšieho človeka a ja v nich nájdem niečo, zo čo ho budeme môcť obesiť.” A mnohým ľuďom sa to bude páčiť. Pravda, kým sa to nedotkne ich samých.