Kresťanskodemokratická akadémia KREDIT o budúcnosti

runtastic2017-01-16_12_54_53V pondelok sa uskutoční prvý zo série štyroch pracovných seminárov, ktoré budú hľadať odpovede na otázku v čom a ako by sa mali angažovať kresťania vo verejnom živote. Čím sú konfrontovaní a nemali by pred tým zavierať oči, ani zostať ľahostajnými, a to aj v prípade, ak sa ich to bezprostredne nedotýka. Ide o veľké témy súčasnosti, ku ktorým by Kristovi učeníci mali mať jasné stanovisko.

Tú prvú sme nazvali „Dôstojný život vo svete nezaslúžených nerovností“. Vo svete sa o nerovnostiach v životných podmienkach ľudí vedie už niekoľko rokov vážna diskusia. Mnohí v nich vidia korene veľkého množstva problémov, často aj takých, čo zdanlivo s konkrétnou sociálno-ekonomickou realitou bezprostredne nesúvisia. Vidí sa nám, že na Slovensku túto tému podceňujeme, prekrývajú ju mnohé iné, často oveľa povrchnejšie a nad existenciou a rastom nerovností nielen v globálnom meradle vo svete, ale ani u nás doma, sa mnoho ľudí hlbšie nezamýšľa. Nechceme oživovať staré poučky o triednom boji a nenávisti medzi skupinami ľudí s diametrálne odlišným postavením v súčasnom ekonomickom živote. Ale ako učeníci Majstra, ktorý zdôrazňoval, že hlavným kritériom súdu nad tým, ako sme žili, bude to, ako sme dokázali pomáhať ľuďom, čo sú v tomto našom živote tí najmenší, najslabší a núdzni, by sme na výzvu, čo pred nás kladie táto téma, mali reagovať. Stále menej ľudí disponuje stále väčším bohatstvom! Nejde nám samozrejme o to, že ak sa niekto poctivo viac usiluje, pracuje, riskuje, podniká a investuje, tak, ak sa mu bude dariť, tak na tom bude lepšie ako ten, kto si pohodlne počká, čo mu zostane. Taká „nerovnosť“ je spravodlivá a zaslúžená. Ale koľkokrát to tak nie je!

Ekonomická transformácia spoločnosti po roku 1990 bola nevyhnutnosťou a udiala sa tak ako sa udiala, aj preto lebo iný koncept prakticky neexistoval. Dnes už ale vidíme aj mnoho jej omylov a chýb. A i ľudskej chamtivosti, ktorá zdeformovala nejedny ušľachtilé vízie a predsavzatia. Bolo by chybou, keby sme to nechceli pripustiť a bránili sa vyvodiť z toho závery pre budúcu činnosť. Kresťanskí demokrati stáli v tomto procese na strane tých, čo túto transformáciu organizovali a vykonávali. Bolo to prirodzené, pretože to bolo súčasťou oslobodenia občianskej spoločnosti od jej závislosti na všemocnom štáte. A v tom to bolo aj správne. Šlo o ľudskú slobodu. Ibaže neskôr kresťanskí demokrati zostali tak trochu vo vleku síl, ktorým rast aj nezaslúžených nerovností v našej spoločnosti neprekážal. Nedokázali sa odpútať vytvorením vlastného sociálno-ekonomického konceptu. A presne o tomto chceme v pondelok hovoriť.

KREDIT vznikol pred šiestimi rokmi ako občianske združenie blízke KDH, ale nestal sa súčasťou jeho štruktúry. Zachoval si svoju nezávislosť a odstup. Ide nám o to, aby sme hľadali model ako, a zároveň otvárali aj témy, v ktorých by sa mali ľudia inšpirovaní svojim kresťanským presvedčením mohli a asi aj mali zasadzovať o lepšiu spoločnosť na dnešnom Slovensku a v dnešnom svete. To je tiež hlavným zámerom výskumného projektu „Budúcnosť kresťansko-demokratickej politiky“, na ktorom sme začali pracovať úvodným stretnutím, ktoré sa uskutočnilo 30.novembra minulého roku a pokračovať bude uvedeným pracovným seminárom budúci pondelok. Ďalšie tri pracovné semináre budú v nasledujúcich mesiacoch. Vo februári to bude o rozvoji kultúry otvorenej spoločnosti a jej obrany pred silami deštrukcie, v marci o demografickej dráme, ktorú zažíva, i keď celkom protismerne, tak starnúci a vymierajúci vyspelý svet (a v jeho rámci i Slovensko), ako aj preľudnené rozvojové krajiny, a napokon v apríli to bude o globálnej hrozbe, ktorú si spôsobujeme drancovaním zdrojov našej planéty.

Naším zámerom nie je pripraviť pre kresťanských demokratov nový program. Ide nám o diskusiu v spoločnosti k témam, ktoré sú zásadne dôležité. Preto budeme o výsledkoch nášho skúmania a diskusií na pracovných seminároch informovať ľudí a inštitúcie, čo nesú politickú a ústavnú zodpovednosť za riešenie problémov, o ktorých budeme viesť rozpravu. A nielen informovať. Budeme ich žiadať, aby tieto problémy riešili.

K tejto spoločnej práci pozývame i ľudí, ktorí sú mimo nášho kruhu. KREDIT je otvorené spoločenstvo a účasť na našich diskusiách nepodmieňujeme ničím iným ako dobrou vôľou. Lebo bez nej sa nedá nič dobré vykonať.

(Záujemcovia o spoluprácu mi môžu poslať svoju elektronickú adresu prostredníctvom FB správy a ja im budem posielať pozvánky na podujatia KREDITU)

Ivan Šimko

predseda Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT