Slovenská kresťanská demokracia po návšteve pápeža (1) Prvé stretnutie: aby sme mohli hlásať kresťanské posolstvo svetu, upracme si vzťahy medzi sebou!

To, že prvé oficiálne Františkovo stretnutie nebolo s hierarchiou katolíckej cirkvi, ale s bratmi z iných kresťanských komunít, bolo významným gestom. Nielen pre oficiálnych predstaviteľov týchto cirkví, ale i pre nás, ktorí sa pokúšame prinášať to, čomu veríme, svetu, v ktorom žijeme. Pre kresťanských demokratov. Svätý Otec vo svojom príhovore ku členom Ekumenickej rady cirkví hovoril láskavo, ale naliehavo a i kriticky voči všetkým nám, kresťanom. A upozorňoval na kontext, že tu nejde iba o naše vnútorné veci, ale o oveľa viac, “Ako si môžeme želať, aby Európa znovu našla svoje kresťanské korene, ak sme my sami vykorenení z plného spoločenstva? Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich?” pýtal sa rímsky biskup nás všetkých, ktorí tak radi hovoríme o obrane kresťanských hodnôt, ale máme pri tom často na mysli viac naše vlastné teologické, filozofické, ideologické a i politické konštrukcie, než spoločnú akciu. Pretože často chceme mať radšej menšiu, ale svoju vlastnú komunitu, v ktorej sa cítime kráľmi. A pred ľudom diskreditujeme vlastne to, čo im priniesol Ten, ktorý kresťanstvo založil. Uvažujme o geste prvého stretnutia!